Billund Airport

I Billund Airport er en stor del af vores arbejde forebyggende vedligeholdelse.

Vi tømmer aquadræn, vejbrønde, sandfang, fedtsamlere m.m. inden det stopper.

I forbindelse med kraftig regnvejr er er afløbsforholdene på parkeringspladsen ikke tilstrækkelig, hvorfor vi må fjerne vand med en slamsuger, således at folk ikke får våde fødder når de skal hente deres bil.

Derudover er der højtryksspuling af stoppede afløb.