Affaldshåndtering

Gadbjerg Kloakservice ApS er af miljøstyrelsen godkendt som indsamlervirksomhed og affaldstransportør. 

 

Spildevand, herunder septik- og trixtanke, afleveres på de kommunale renseanlæg.

Organisk affald, bla. fedtsamlere, afleveres på biogasanlæg, hvor det bruges til fremstilling af biogas.

 

Problemaffald, hovedsagelig olie og boremudder, afleveres på godkendte behandlingsanlæg.