Danske stenhuggerier

Ved savning og slibning af granit bruger man vand som kølemiddel. Vandet og stenpartikler løber i en beholder hvor stenpartiklerne bliver sorteret fra (bundfælder), og vandet bliver genbrugt.

Når der er bundfældet tilstrækkelig med stenpartikler, bliver tankene tømt med slamsuger.

Stenpartiklerne/stenslammet bliver spredt ud på en mark.