TV-inspektion

TV-inspektion giver mulighed for at undersøge bl.a. kloakrør for brud, revner, trærødder, fremmedlegemer m.m.

Det kan ligeledes bruges til lokalisering af f.eks. brønde og rør, da kameraet er udstyret med radiosender.

Som dokumentation overfor f.eks. forsikringsselskaber, kan billederne optages på USB nøgle.

  • TV-Inspektion af kloakrør fra 40mm. til 500 mm.
  • TV-Inspektion af grenrør/stikledninger med skubbekamera i max. 200 mm.  
  • TV-Inspektion af ledninger op til 180 m.
  • Afsætte rør og brønde på terræn ved hjælp af  sonde.
  • Mobil udstyr der kan tages med overalt.
  • Mulighed for rapporter i DANDAS format.
  • Film i MPEG 4/2/1 på USB nøgle.

Lastbilerne medbringer udstyr til TV-Inspektion af mindre rør (ø40 mm - ø110 mm.) Hvis der, i forbindelse med f.eks. en spuleopgave, er mistanke om rørbrud, fremmedlegemer m.v. er der således mulighed for at undersøge dette med det samme.   

Video af kloakinspektion