Opgaver

Nedenstående opgaver er eksempler på, hvad Gadbjerg Kloakservice kan klare.

 • Tømning af trix- og septictanke
 • Tømning af samletanke
 • Tømning og rengøring af pumpebrønde
 • Tømning af sandfang
 • Tømning og rengøring af fedtudskillere
 • Tømning af vejbrønde
 • Tømning og rengøring af sivbrønde
 • Rengøring af havebassiner
 • Højtryksspuling / rensning af diverse afløb
 • Højtryksspuling af drikkevandsboring med rent vandværksvand
 • Slamsugning og højtryksspuling af kloakrør, sivedræn, drænrør m.m.
 • Rodskæring
 • Højtryksspuling med rotordyse til fjernelse af fedt og andre aflejringer
 • Radiosøgning af kloakrør, drænrør m.m. fra ø 35 mm.
 • Transporrt af f.eks. spildevand og slam
 • Diverse rengøringsopgaver som f.eks. rengøring af pladser og søer
 • Tømning og kontrol af olieudskiller
 • TV-Inspektion
 • Diverse specialopgaver med stor spiralrensemaskine